You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44922
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU Thế Hiển, hình THE HIEN
Cấp bằng
Thế Hiển, hình  THE HIEN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 02 Dầu hạt điều dùng làm dầu bóng trong sản xuất đồ mỹ nghệ, sơn mài.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Cơ sở Thế Hiển : E7/192D ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh : - (VI) Cơ sở Thế Hiển(VN)1107/1A Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, TP. Hồ Chí Minh : 25/03/2010
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1107/1A Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, TP. Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0037194-000
NGÀY CẤP BẰNG 15/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420100346
NGÀY HẾT HẠN 14/01/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.14 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.15 Công bố B | 2001.06.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2010.03.05 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2010.03.05 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2020.03.12
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger