You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44955
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU MINH TRUNG mt HIệU SONG PHụNG, hình MINH TRUNG MT HIEU SONG PHUNG
Cấp bằng
MINH TRUNG mt HIệU SONG PHụNG, hình  MINH TRUNG MT HIEU SONG PHUNG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Cà phê.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "MT", "HIÊU" và hình tách cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.03.20
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Cơ sở Minh Trung(VN)104 Nguyễn Chánh Sắt, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang : 16/09/2009 : - (VI) Cơ sở Minh Trung(VN)Số 25, đường Trần Phú, ấp Long Thạnh C, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang : 19/07/2012 (VI) Hộ kinh doanh Minh Trung : Số 25, đường Trần Phú, khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 104 Nguyễn Chánh Sắt, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang
SỐ VĂN BẰNG 4-0047371-000
NGÀY CẤP BẰNG 11/06/2003
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2003
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420090911
NGÀY HẾT HẠN 14/02/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.14 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2003.06.11 Công bố B | 2003.07.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.08.20 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2009.08.20 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2009.09.07 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2012.05.17 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2018.11.27
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger