You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45027
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU hình
Cấp bằng
hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Thuốc y học dân tộc.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Cơ sở Bình Đông(VN)43/9 Bến Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh : 08/06/2011 : - (VI) Cơ sở sản xuất thuốc y học dân tộc Bình Đông : 43/9 Bến Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 43/9 Bến Mễ Cốc, phường 15, quận 8, TP. Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0037435-000
NGÀY CẤP BẰNG 04/06/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420090921
NGÀY HẾT HẠN 22/02/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.22 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.06.04 Công bố B | 2001.07.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.08.24 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2011.04.21 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2020.07.22 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2020.10.13
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger