You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45090
NGÀY NỘP ĐƠN 19/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU NTB Nam Trung Bắc, S, hình NAM TRUNG BAC NTB N T B S
Hết hạn
NTB Nam Trung Bắc, S, hình  NAM TRUNG BAC NTB N T B S
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 39 Vận tải hàng hoá đường bộ bằng ô tô, dịch vụ vận tải.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "N", "T". "B" và "S".
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.01 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH vận tải - thương mại - dịch vụ Nam Trung Bắc
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 92A Ngô Quyền, phường 5, quận 10. TP. Hồ Chí Minh.
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Số 437 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0037111-000
NGÀY CẤP BẰNG 09/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420090651
NGÀY HẾT HẠN 19/01/2020
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.19 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.09 Công bố B | 2001.06.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.06.15 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2011.02.10 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2011.08.19
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger