You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45091
NGÀY NỘP ĐƠN 20/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU VQ VINH QUANG, hình VQ V Q VINH QUANG
Cấp bằng
VQ VINH QUANG, hình  VQ V Q VINH QUANG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 28 Đồ chơi trẻ em bằng gỗ.
PHÂN LOẠI HÌNH 18.05.01 24.15.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Cơ sở Vinh Quang : 416 đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh : - (VI) Cơ sở Vinh Quang(VN)982 Xô viết Nghệ Tĩnh, phường 28, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh : 07/09/2009
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 982 Xô viết Nghệ Tĩnh, phường 28, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0037408-000
NGÀY CẤP BẰNG 30/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420090602
NGÀY HẾT HẠN 20/01/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.20 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.30 Công bố B | 2001.07.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.06.02 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2009.06.03 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.01.11
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger