You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45155
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU Paradol PARADOL
Hết hạn
Paradol  PARADOL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Các sản phẩm và các chất dược, thuốc dùng cho con người.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN New Horizons Court, Brentford, Middlesex, TW8 9EP, England.
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England
SỐ VĂN BẰNG 4-0049174-000
NGÀY CẤP BẰNG 20/06/2003
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2003
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420100094
NGÀY HẾT HẠN 28/02/2020
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Văn phòng Luật sư Đoàn Hồng Sơn : P317 Tầng 3 nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội VPLS DOANHONGSON
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.28 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2003.06.20 Công bố B | 2003.07.25 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2009.02.17 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2010.01.20 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2010.01.20 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2010.09.09 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2013.10.29 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2016.06.29 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2016.06.29
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger