You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45372
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU BLOPRESS PLUS BLOPRESS PLUS
Hết hạn
BLOPRESS PLUS  BLOPRESS PLUS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Các chế phẩm dược dùng cho người.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.(JP)1-1, Doshomachi 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka, Japan.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 25/02/2005
SỐ VĂN BẰNG 4-0037330-000
NGÀY CẤP BẰNG 24/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091433
NGÀY HẾT HẠN 11/02/2020
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.11 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.24 Công bố B | 2001.07.25 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2005.01.24 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.12.29
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger