You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45377
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU WOW WOW
Cấp bằng
WOW  WOW
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Kẹo cao su.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) ORION HOLDINGS CORPORATION(KR)13, Baekbeom-Ro 90Da-Gil, Yongsan-Gu, Seoul, Republic of Korea : 29/04/2021 : - (VI) Orion Corporation : 13, Baekbeom-Ro 90Da-Gil, Yongsan-Gu, Seoul, Republic of Korea (VI) Orion Corporation(KR)30-10, Munbae-Dong, Yongsan-ku, Seoul, Republic of Korea : 09/09/2019 (VI) TONG YANG CONFECTIONERY CORPORATION(KR)30-10, Munbae-Dong, Yongsan-Ku, Seoul, Republic of Korea : 26/06/2006
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 30-10, Munbae-Dong, Yongsan-Ku, Seoul, Republic of Korea
SỐ VĂN BẰNG 4-0048345-000
NGÀY CẤP BẰNG 20/06/2003
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2003
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420100319
NGÀY HẾT HẠN 11/02/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến : 29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.11 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2003.06.20 Công bố B | 2003.07.25 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2006.05.04 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2010.03.01 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2018.12.07 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2018.12.07 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2018.12.07 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2020.01.08 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2020.01.08
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger