You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45509
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU AA BOND, hình AA BOND
Hết hạn
AA BOND, hình  AA BOND
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 01 Keo dán (thuộc nhóm này).
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.04 26.05.01 26.05.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàng Quan
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1566 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, TP. Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 2967 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0037346-000
NGÀY CẤP BẰNG 28/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
NGÀY HẾT HẠN 07/01/2010
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.07 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.28 Công bố B | 2001.07.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger