You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27877
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM VIETNAM ASSOCIATION OF REALTORS VR
Đang giải quyết
HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM VIETNAM ASSOCIATION OF REALTORS VR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 42 Dịch vụ cung cấp và điều khiển công cụ tìm kiếm trực tuyến trên mạng internet; quản trị hệ thống máy tính; lập trình máy vi tính; tư vấn công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đánh giá thẩm định công nghệ.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.02.01 26.02.03 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần công nghệ Vars Việt Nam : Tầng 2, tòa nhà Thành Công, số 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 2, tòa nhà Thành Công, số 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 28.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger