You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27980
NGÀY NỘP ĐƠN 03/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU MONSTER LOGISTICS
Đang giải quyết
MONSTER LOGISTICS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 39 Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; dịch vụ lưu giữ hàng hóa; dịch vụ môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ lưu kho hàng hóa; dịch vụ đóng gói hàng hóa.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần MONSTER LOGISTICS : Số 47/121 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 47/121 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 03.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 03.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 28.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger