You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27992
NGÀY NỘP ĐƠN 03/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU ICHIba GLOBAL
Đang giải quyết
ICHIba GLOBAL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 42 Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS].
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.02 04.05.03 18.01.19 18.01.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần ICHIBA Việt Nam : Số nhà 20, thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 20, thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 03.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 03.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger