You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27996
NGÀY NỘP ĐƠN 03/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU Hiệp hội ÁO DÀI Việt Nam
Đang giải quyết
Hiệp hội ÁO DÀI Việt Nam
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo; quần áo may sẵn; bộ quần áo; áo dài của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.09 02.03.16 25.05.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Thị Quyên : 76 Trần Phước Thành, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 76 Trần Phước Thành, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 03.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 03.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 28.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger