You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28222
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU KAISUN
Đang giải quyết
KAISUN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 07 Máy in; máy in 3D; máy in phun công nghiệp; thiết bị phun mực cho máy in; máy in quay (máy in mực lô); trục lăn dùng trong ngành in.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.21 25.05.25 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Sỳ Dzàu Tống : 42 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 42 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger