You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28286
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU T&C THAICONG AUTO.VN
Đang giải quyết
T&C THAICONG AUTO.VN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán phương tiện vận chuyển, cụ thể là xe ô tô, xe máy, phụ kiện xe ô tô, chăm sóc xe ô tô.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.04 26.04.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH NDM VINA : 2/4 Nguyễn Huy Điển, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 2/4 Nguyễn Huy Điển, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger