You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28298
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU DV DOLUNA OPTIC
Đang giải quyết
DV DOLUNA OPTIC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Kính mắt, gọng kính mắt, mắt kính, kính thời trang,kính thuốc, hộp đựng kính.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.10 03.07.17 05.03.13 05.03.15 24.17.20
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH kính mắt Doluna : Thôn Nam Lịch Động, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Nam Lịch Động, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 03/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger