You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28425
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU THUỐC LÀO TỪ LÂM
Đang giải quyết
THUỐC LÀO TỪ LÂM
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 34 Thuốc lào.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.01.05 05.01.16 05.03.15 05.03.20 07.03.01 07.03.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Đồng Minh : Tại trụ sở UBND xã, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tại trụ sở UBND xã, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger