You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28457
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU TELOS
Đang giải quyết
TELOS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Huấn luyện [đào tạo]; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; khoá đào tạo từ xa; cung cấp việc đào tạo và khảo thí giáo dục cho mục đích chứng nhận; trường đào tạo [giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội thảo [đào tạo]. Nhóm 35 Dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác; marketing; phát triển các ý tưởng marketing; quảng cáo; phát triển các ý tưởng quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo. Nhóm 42 Dịch vụ thiết kế logo; thiết kế đồ họa vật liệu quảng cáo; tư vấn thiết kế trang web; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế các mô hình được mô phỏng bằng máy tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.05.11 26.01.01 26.01.05 26.04.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Telos : Số 96 Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 96 Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger