You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28717
NGÀY NỘP ĐƠN 06/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU GẠO BAMA, Thơm ngọt vị - Đậm tình thương
Đang giải quyết
GẠO BAMA, Thơm ngọt vị - Đậm tình thương
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Gạo; chế phẩm của ngũ cốc; gạo chưa chế biến.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.07.02 05.07.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Lê Đức Bằng : 45/25/20/41B Trần Thái Tông, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 45/25/20/41B Trần Thái Tông, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 06.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 06.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 30.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 30/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger