You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-32396
NGÀY NỘP ĐƠN 26/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU tpprack
Đang giải quyết
tpprack
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán: kệ kho, giá đỡ bằng sắt, thép. Nhóm 06 Kệ kho, giá đỡ bằng sắt, thép.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH thương mại sản xuất Tân Phương Phát : 174A/7 Quốc lộ 1A, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 174A/7 Quốc lộ 1A, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 26.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 26.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 19.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger