You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33379
NGÀY NỘP ĐƠN 31/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU TK HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRÀ KA HTX TRÀ KA
Đang giải quyết
TK HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRÀ KA HTX TRÀ KA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Bột nghệ đen viên mật ong (không dùng cho mục đích y tế).
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.14 02.09.15 05.03.13 05.03.20 05.05.20 05.11.13 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hợp tác xã sản xuất nông - lâm nghiệp và dịch vụ tổng hợp Trà Ka : Thôn 1, xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 1, xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 31.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 31.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger