You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-02164
NGÀY NỘP ĐƠN 27/01/2023
TÊN NHÃN HIỆU GRIDGE
Đang giải quyết
GRIDGE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 42 Phát triển, lập trình và triển khai phần mềm; cung cấp phần mềm như một dịch vụ; cung cấp nền tảng như một dịch vụ; cung cấp nền tảng trên internet để truy cập nội dung trực tuyến; phát triển bảo trì trang web; thiết lập nền tảng internet cho thương mại điện tử.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) SOFTSQUARED INC. : 4 Floor, 13, Mapo-daero 10-gil, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 4 Floor, 13, Mapo-daero 10-gil, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ACTIP : M04-L16, Khu A - Khu đô thị mới Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.01.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.01.2023 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 14.02.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 10.07.2023 4117 Công văn đề nghị ra thông báo hình thức | 17.07.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 11.09.2023 4117 Công văn đề nghị ra thông báo hình thức | 27.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger