You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33613
NGÀY NỘP ĐƠN 01/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU xinchao Fi'esta
Đang giải quyết
xinchao Fi'esta
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Quảng cáo; dịch vụ marketing. Nhóm 41 Dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ tổ chức các sự kiện nhằm đích giải trí.
PHÂN LOẠI HÌNH 08.07.04 26.02.07 26.03.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH The Only Three : 2064 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh (VI) Công ty TNHH quảng cáo và giải trí T.O.P : 170N Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 170N Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 2. CÔNG TY TNHH THE ONLY THREE 2064 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 01.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 01.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger