You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-09113
NGÀY NỘP ĐƠN 16/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU HAPPY LEARNING VIET
Đang giải quyết
HAPPY LEARNING VIET
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Đào tạo về các lớp tiếng anh; lớp tiếng anh trực tuyến [online]; lớp tiếng anh trực tiếp [offline]; tổ chức các cuộc hội thảo [workshop] thực hành về học tập thúc đẩy khả năng tư duy, sáng tạo.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.17 05.05.20 05.05.21 20.07.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Đoàn Thị Thanh Thảo : 27/32 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 27/32 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 16.03.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 14.09.2023 Biên lai điện tử XLQ | 07.11.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 07.11.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger