You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-55031
NGÀY NỘP ĐƠN 30/11/2023
TÊN NHÃN HIỆU YẾN SÀO ĐỨC CƠ SALANGANE'S NEST
Đang giải quyết
YẾN SÀO ĐỨC CƠ SALANGANE'S NEST
LOẠI NHÃN HIỆU Chứng nhận
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Dịch vụ mua bán: yến sào thô, yến sào đã sơ chế, yến sào tinh chế, yến chưng đường phèn. Nhóm 43 Dịch vụ cung cấp: yến sào thô, yến sào đã sơ chế, yến sào tinh chế, yến chưng đường phèn (tất cả do nhà hàng thực hiện). Nhóm 29 Yến sào thô; yến sào đã sơ chế; yến sào tinh chế; yến chưng đường phèn.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.16 06.19.05 07.05.10 22.01.01 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai : 178 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 178 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.11.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.11.2023 TT_CN Thông báo DĐTC HT 225 | 27.12.2023 4190 OD TL Khác | 12.01.2024 TT_CN QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 26.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger