You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2024-05411
NGÀY NỘP ĐƠN 05/02/2024
TÊN NHÃN HIỆU MVIETNAM
Đang giải quyết
MVIETNAM
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Mỹ phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh M VIETNAM : Số 26, đường Phố Huyện, thị trấn Quốc Oai, quyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 26, đường Phố Huyện, thị trấn Quốc Oai, quyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 05.02.2024 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 05.02.2024 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 26.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger