You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-16590
NGÀY NỘP ĐƠN 26/04/2023
TÊN NHÃN HIỆU Mai Mai CƠM NGON - BÚN PHỞ SẠCH
Đang giải quyết
Mai Mai CƠM NGON - BÚN PHỞ SẠCH
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Thị Tuyết Mai : S3-305 VinSymphony, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN S3-305 VinSymphony, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 26.04.2023 | Nộp đơn Thông báo DĐTC HT 225 | 31.10.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 07.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger