You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-18220
NGÀY NỘP ĐƠN 09/05/2023
TÊN NHÃN HIỆU BẢY NGA BÊ THUI BẢY NGA KHÔNG NGỪNG VƯƠN XA
Đang giải quyết
BẢY NGA BÊ THUI BẢY NGA KHÔNG NGỪNG VƯƠN XA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.03 01.01.10 26.01.02 26.01.04 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Đoàn Văn Bảy : 71 Yên Thế, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 71 Yên Thế, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 09.05.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 09.05.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 06.10.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 11.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger