You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-32852
NGÀY NỘP ĐƠN 27/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU
Đang giải quyết

LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 42 Đo lường kỹ thuật; tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí; phát triển và sáng tạo chương trình máy tính, cụ thể là phần mềm máy tính cho bộ phận điều khiển, thiết bị điều khiển, đồng hồ đo, thiết bị hiển thị, thiết bị điều khiển kỹ thuật số cho máy công cụ, phần mềm máy tính để thanh tra và kiểm tra (giám sát) máy công cụ. Nhóm 09 Thiết bị và dụng cụ đo, điều khiển, kiểm tra [giám sát] và cân; thiết bị và dụng cụ đo bằng điện và đo quang học, cụ thể là thiết bị đo chiều dài và đo góc; thiết bị chỉ báo và điều khiển vị trí kỹ thuật số; bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm nêu trên; chương trình [phần mềm] có thể đọc được bằng máy, có thể tải xuống được cho các sản phẩm nêu trên; thước chính xác [thiết bị đo]; đường chữ thập [thiết bị đo quang học]; cân; thiết bị đo các bộ phận có cấu trúc vi mô dùng cho mục đích khoa học và công nghiệp [tất cả thuộc nhóm 9]; cấu kiện quang học; cấu kiện cơ khí chính xác, cụ thể là cấu kiện cơ khí chính xác để đo, điều khiển, kiểm tra, giám sát và cân [tất cả thuộc nhóm 9]. Nhóm 07 Động cơ điện và động cơ [không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ]; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện và động cơ; máy công cụ, cụ thể là bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm nêu trên. Nhóm 41 Sắp xếp và tiến hành các khóa đào tạo kỹ thuật. Nhóm 37 Lắp đặt đồng hồ đo; sửa chữa và bảo dưỡng đồng hồ đo, thiết bị đo, thiết bị hiển thị, bộ phận điều khiển, thiết bị điều khiển kỹ thuật số cho máy công cụ; bảo dưỡng thiết bị điều khiển kỹ thuật số cho máy công cụ bằng cách giám sát từ xa; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa phụ kiện của các sản phẩm nêu trên.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.01 26.04.10 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH : Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5, 83301 Traunreut, Germany
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5, 83301 Traunreut, Germany
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX : Tầng 5, tòa nhà Toserco, số 273 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.07.2023 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 03.08.2023 4117 Công văn đề nghị ra thông báo hình thức | 02.11.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 06.12.2023 Biên lai điện tử XLQ | 25.12.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 25.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger