You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37532
NGÀY NỘP ĐƠN 23/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU M CN
Đang giải quyết
M CN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán mực nước; mua bán mực photocopy; mua bán nước rửa đầu phun; mua bán mực dầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 05.07.13 05.07.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trần Thị Mỹ Thế : Số 1 đường số 12 cư xá Phú Lâm B, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 1 đường số 12 cư xá Phú Lâm B, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger