You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37542
NGÀY NỘP ĐƠN 23/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU MĂM NGON MĂM MỖI NGÀY - NGON MỖI BỮA
Đang giải quyết
MĂM NGON MĂM MỖI NGÀY - NGON MỖI BỮA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đánh giá thực phẩm [cung cấp thông tin về thực phẩm và đồ uống]; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.02 04.05.03 09.07.19 11.01.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Phan Kảnh Tùng : 01 Nguyễn Thiện Thuật, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 01 Nguyễn Thiện Thuật, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger