You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37568
NGÀY NỘP ĐƠN 23/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU COSTEC An Toàn Tiết Kiệm Cách Nhiệt Safety energy saving heat insulation
Đang giải quyết
COSTEC An Toàn Tiết Kiệm Cách Nhiệt Safety energy saving heat insulation
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 17 Phim cách nhiệt dán ngoài cửa kính xe ô tô hoặc cửa kính của toà nhà.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH TM DV Costec : 36C/24 đường 762 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 36C/24 đường 762 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger