You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37626
NGÀY NỘP ĐƠN 23/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU NHÃN HIỆU CON NGỰA [biao shang tóu mă:: nhãn hiệu con ngựa]
Đang giải quyết
NHÃN HIỆU CON NGỰA [biao shang tóu mă:: nhãn hiệu con ngựa]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Bánh ngọt; bánh trung thu.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.03.01 18.02.01 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh Nam Việt : 22A Ngô Quyền, phường 6, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 22A Ngô Quyền, phường 6, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger