You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37835
NGÀY NỘP ĐƠN 24/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU TS THAI SON
Đang giải quyết
TS THAI SON
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 37 Dịch vụ xây dựng. Nhóm 19 Vật liệu không bằng kim loại, dùng trong xây dựng. Nhóm 06 Vật liệu xây dựng bằng kim loại. Nhóm 39 Vận tải. Nhóm 36 Bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.01 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Thái Sơn Holding : 5/104A Trần Thị Bốc, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 5/104A Trần Thị Bốc, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger