You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-40175
NGÀY NỘP ĐƠN 08/09/2023
TÊN NHÃN HIỆU Y YONECO NATURAL PRODUCTS
Đang giải quyết
Y YONECO NATURAL PRODUCTS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Nước giặt; nước xả; nước rửa chén; tẩy bồn cầu; nước lau sàn.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.17 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh LP : Số 11, ngõ Giữa, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 11, ngõ Giữa, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 08.09.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 08.09.2023 Biên lai điện tử XLQ | 05.12.2023 4101 NNĐ tự bổ sung sửa đổi đơn | 05.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 26.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger