You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44835
NGÀY NỘP ĐƠN 31/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU BORSTAR BORSTAR
Cấp bằng
BORSTAR  BORSTAR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 01 Các sản phẩm hoá học; nhựa nhân tạo và/hoặc nhựa tổng hợp ở dạng thô; Polypropylene; polyolefin; polyethylene; chất ăn da dùng trong công nghiệp. Nhóm 17 Chất dẻo ở dạng sơ chế; bán sản phẩm bằng chất dẻo dùng trong sản xuất; ống mềm phi kim loại; vật liệu dùng để cách ly; vỏ ống phi kim loại; vật liệu phi kim loại dùng để gia cố ống; các loại sợi làm bằng chất dẻo không dùng để dệt; nhựa tổng hợp ở dạng sơ chế. Nhóm 42 Dịch vụ nghiên cứu và triển khai các qui trình mới; dịch vụ tư vấn nghề nghiệp có liên quan đến công nghệ gia công; dịch vụ tư vấn phối hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi các thông tin về kỹ thuật và công nghệ; dịch vụ khai thác quyền lợi về công nghiệp; dịch vụ thiết kế các thiết bị để sử dụng trong sản xuất công nghiệp; dịch vụ chuẩn bị các bản thiết kế kỹ thuật, chuẩn bị tư liệu kỹ thuật và chuẩn bị các bản báo cáo về kỹ thuật, phân tích các nguyên liệu, đề xướng và thanh tra về kinh doanh, về kiểm kê, về máy móc và thiết bị.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) BOREALIS A/S(DK)Lyngby Hovedgade 96, DK-2800 Lyngby, Denmark : 31/05/2012 : - (VI) BOREALIS AG : Wagramerstrasse 17-19, 1220 Vienna, Austria
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN LYNGBY HOVEDGADE 96, DK-2800 LYNGBY, DENMARK
SỐ VĂN BẰNG 4-0037277-000
NGÀY CẤP BẰNG 21/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420100421
NGÀY HẾT HẠN 31/01/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Ban Ca : 15B Triệu Việt Vương, thành phố Hà Nội BANCA
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.31 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.21 Công bố B | 2001.06.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2010.03.15 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2011.11.21 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.12.09
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger