TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00024
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU ANH VIET SOFTWARE AV, hình
ANH VIET SOFTWARE AV, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Phần mềm máy tính cụ thể là: phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý kho, phần mềm mua bán hàng, phần mềm quản lý sản xuất, phần mềm quan hệ khách hàng, phần mềm quản lý dự án.
PHÂN LOẠI HÌNH 20.05.07 26.11.03 26.11.12 26.11.22
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Anh Việt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 572 đường Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM