TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00098
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU RIPPER
RIPPER
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
32 Đồ uống không chứa cồn, bao gồm nước uống có ga và nước uống tăng lực; si-rô, chế phẩm cô đặc, bột và chế phẩm dùng để làm đồ uống bao gồm nước uống có ga và nước uống tăng lực; bia.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU MONSTER ENERGY COMPANY
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1 Monster Way, Corona, California 92879, USA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN GINTASSET CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM