TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00884
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU QUEEN DRAGON
QUEEN DRAGON
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Câu lạc bộ thể dục, thể thao. 44 Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mát xa, tắm hơi, xoa bóp, vật lý trị liệu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Queen Dragon
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 28, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM