TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00909
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Z zoner, hình
Z zoner, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán quần áo.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.05.03 26.04.01 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Hữu ánh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 02 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM