TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04257
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU ProFlora
ProFlora
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Hoạt chất lợi khuẩn dùng cho mục đích y tế; thuốc; chất bổ sung cho thực phẩm và sản phẩm ăn kiêng chứa vi sinh phù hợp với mục đích y tế.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU SCORPIUS
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 6 avenue de l'Europe, 78400 Chatou, France
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AMBYS HANOI
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM