TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04850
NGÀY NỘP ĐƠN 19/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU DRY AID
DRY AID
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chế phẩm dược; thuốc nhỏ mắt; tế bào gốc dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin (dùng cho mục đích y tế).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 544-8666, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VCCI-IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM