TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05713
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Bamboo
Bamboo
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt); véc ni.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Văn Tuấn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Dền, thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(27/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM