TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05860
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU PARK-HANG-SEO COFFEE
PARK-HANG-SEO COFFEE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê, ca cao. 35 Mua bán (kinh doanh) cà phê, ca cao.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hoàng Văn Phương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 143 phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM