TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06477
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Money Learn Học Kinh Doanh & Đầu Tư, hình
Money Learn Học Kinh Doanh & Đầu Tư, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Giáo dục, đào tạo.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Money Learn", "Học Kinh Doanh & Đầu Tư".
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.16 03.07.17 03.07.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH MONEY LEARN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 203/1H Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM