TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06855
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU BO Bún 30, hình
BO Bún 30, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán giải khát.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Bún 30", hình tô bún.
PHÂN LOẠI HÌNH 11.01.06 11.03.07 26.04.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trịnh Việt Trinh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 44 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM