TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07166
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU CPS CHAPS
CPS CHAPS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Cửa hàng bán lẻ liên quan đến quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, quần áo mặc trong, túi, hành lý; cửa hàng bán buôn liên quan đến quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, quần áo mặc trong, túi, hành lý; quảng cáo; giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông nhằm mục đích bán lẻ; phân phát hàng mẫu; dịch vụ người mẫu cho mục đích quảng cáo hoặc xúc tiến bán hàng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU JASPAL COMPANY LIMITED
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1054 Soi Sukhumvit 66/1, Prakanongtai, Prakanong, Bangkok 10260, Thailand
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ACTIP IP LIMITED
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM