TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05899
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU MILLMAN
MILLMAN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
18 Túi xách; vali; ví (bóp); cặp da; ba lô; cặp học sinh, túi đeo vai học sinh.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất thương mại DO MA VI NA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 662/33 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HOAMI
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(07/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (08/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (27/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM