TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04441
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU GP GOODPARTS [JUSICHOESA CHOEUN BUPUM]
GP GOODPARTS [JUSICHOESA CHOEUN BUPUM]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 Bộ lọc cho động cơ ô tô; bộ lọc không khí cho động cơ ô tô; bộ lọc dầu dùng cho động cơ ô tô; máy phát điện cho ô tô; bộ khởi động cho động cơ; máy bơm nước dùng cho ô tô. 11 Thiết bị điều hòa không khí dùng cho ô tô; đèn halogen; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang dùng cho ô tô; đèn LED dùng cho xe gắn máy; đèn dùng cho xe gắn máy; thiết bị lọc không khí. 12 Cần gạt nước kính chắn gió cho ô tô; má phanh dùng cho xe ô tô; giảm xóc dùng cho xe ô tô; hệ thống giảm xóc treo dùng cho ô tô; lò xo giảm xóc dùng cho ô tô. 35 Dịch vụ buôn bán: bộ lọc cho động cơ ô tô, bộ lọc không khí cho động cơ ô tô, bộ lọc dầu dùng cho động cơ ô tô, máy phát điện cho ô tô, bộ khởi động cho động cơ, máy bơm nước dùng cho ô tô, thiết bị điều hòa không khí dùng cho ô tô, đèn halogen, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang dùng cho ô tô, đèn LED dùng cho xe gắn máy, đèn dùng cho xe gắn máy, thiết bị lọc không khí, cần gạt nước kính chắn gió cho ô tô, má phanh dùng cho xe ô tô, giảm xóc dùng cho xe ô tô, hệ thống giảm xóc treo dùng cho ô tô, lò xo giảm xóc dùng cho ô tô; dịch vụ đại lý buôn bán: bộ lọc cho động cơ ô tô, bộ lọc không khí cho động cơ ô tô, bộ lọc dầu dùng cho động cơ ô tô, máy phát điện cho ô tô, bộ khởi động cho động cơ, máy bơm nước dùng cho ô tô, thiết bị điều hòa không khí dùng cho ô tô, đèn halogen, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang dùng cho ô tô, đèn LED dùng cho xe gắn máy, đèn dùng cho xe gắn máy, thiết bị lọc không khí, cần gạt nước kính chắn gió cho ô tô, má phanh dùng cho xe ô tô, giảm xóc dùng cho xe ô tô, hệ thống giảm xóc treo dùng cho ô tô, lò xo giảm xóc dùng cho ô tô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ: bộ lọc cho động cơ ô tô, bộ lọc không khí cho động cơ ô tô, bộ lọc dầu dùng cho động cơ ô tô, máy phát điện cho ô tô, bộ khởi động cho động cơ, máy bơm nước dùng cho ô tô, thiết bị điều hòa không khí dùng cho ô tô, đèn halogen, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang dùng cho ô tô, đèn LED dùng cho xe gắn máy, đèn dùng cho xe gắn máy, thiết bị lọc không khí, cần gạt nước kính chắn gió cho ô tô, má phanh dùng cho xe ô tô, giảm xóc dùng cho xe ô tô, hệ thống giảm xóc treo dùng cho ô tô, lò xo giảm xóc dùng cho ô tô; nhập khẩu: bộ lọc cho động cơ ô tô, bộ lọc không khí cho động cơ ô tô, bộ lọc dầu dùng cho động cơ ô tô, máy phát điện cho ô tô, bộ khởi động cho động cơ, máy bơm nước dùng cho ô tô, thiết bị điều hòa không khí dùng cho ô tô, đèn halogen, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang dùng cho ô tô, đèn LED dùng cho xe gắn máy, đèn dùng cho xe gắn máy, thiết bị lọc không khí, cần gạt nước kính chắn gió cho ô tô, má phanh dùng cho xe ô tô, giảm xóc dùng cho xe ô tô, hệ thống giảm xóc treo dùng cho ô tô, lò xo giảm xóc dùng cho ô tô; xuất khẩu: bộ lọc cho động cơ ô tô, bộ lọc không khí cho động cơ ô tô, bộ lọc dầu dùng cho động cơ ô tô, máy phát điện cho ô tô, bộ khởi động cho động cơ, máy bơm nước dùng cho ô tô, thiết bị điều hòa không khí dùng cho ô tô, đèn halogen, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang dùng cho ô tô, đèn LED dùng cho xe gắn máy, đèn dùng cho xe gắn máy, thiết bị lọc không khí, cần gạt nước kính chắn gió cho ô tô, má phanh dùng cho xe ô tô, giảm xóc dùng cho xe ô tô, hệ thống giảm xóc treo dùng cho ô tô, lò xo giảm xóc dùng cho ô tô.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU KIM MIN CHUL
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 108-1301.248 Hancheon-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NVCS INTERLAW
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(27/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (25/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (18/04/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM