You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10302
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU REGAL EDU Design your own future
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
REGAL EDU Design your own future
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Trường đào tạo [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; dịch vụ về giáo dục giảng dạy.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 05.05.20 09.07.22 24.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần giáo dục REGAL : Số 116 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 116 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 23.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger